Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου | Laptop-sos.gr

Κόστος Επισκευής

Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου | Laptop-sos.gr
  • Κόστος εργασίας: 50 - 150
  • Χρόνος επισκευής: 3 - 5 ημέρες
  • Οι παραπάνω τιμές δε περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου

Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου

Η κατά λάθος διαγραφή αρχείων από το σκληρό δίσκο μας είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ωστόσο, δεν είναι κάτι ανεπανόρθωτο, αφού οι τεχνικοί του Laptop-SOS διαθέτουν τόσο την απαραίτητη τεχνογνωσία όσο και τον κατάλληλο εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.

Σημαντικό εδώ είναι να μην προσπαθήσετε να επέμβετε στο laptop σας αν δεν γνωρίζετε τη διαδικασία, αφού με μερικούς λανθασμένους χειρισμούς μπορεί να χάσετε τα πολύτιμα αρχεία σας οριστικά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να έρθετε σε επαφή με έναν από τους τεχνικούς μας, ο οποίος θα σας δώσει τις ανάλογες οδηγίες.

Η διαδικασία για την ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου του laptop έχει ως εξής:

  • Καταρχήν πρέπει να φέρετε το σκληρό σας δίσκο στο Laptop-SOS, όπου υπάρχει ο εξοπλισμός που θα χρειαστούμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
  • Οι τεχνικοί μας θα ελέγξουν το φορητό σας υπολογιστή και θα σας ενημερώσουν για το μέγεθος της ζημιάς και το ποσοστό των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν. Πρόκειται για μια εργασία περίπλοκη και χρονοβόρα, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε κατά νου.
  • Αν χάσατε αρχεία ύστερα από φορμάτ του σκληρού δίσκου, είναι σημαντικό να μην αποθηκεύσετε αρχεία στο σκληρό δίσκο, αφού διαφορετικά θα είναι δύσκολη ή και αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου του laptop σας.
  • Η απώλεια δεδομένων μπορεί να οφείλεται και σε φθαρμένο σκληρό δίσκο. Αυτό θα το πιστοποιήσετε αν βλέπετε το δίσκο στο λειτουργικό σας, όχι όμως στα αρχεία.
  • Αν τα Windows σας παγώνουν όταν ανοίγετε το laptop, τότε ο σκληρός σας δίσκος δεν λειτουργεί σωστά και δεν αναγνωρίζεται από το BIOS.

Οι αιτίες που προκαλούν τα προβλήματα στο σκληρό δίσκο του laptop είναι συνήθως:

  • Βλάβη στο firmware ή το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Πρόκειται για σοβαρές βλάβες που απαιτούν τεχνογνωσία και ειδικά εργαλεία. Οι τεχνικοί του Laptop-SOS θα ανοίξουν το σκληρό δίσκο του laptop σας και θα προσπαθήσουν να πετύχουν την ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου.
  • Πρόβλημα στο software, που αποδίδεται σε φορμάτ που γίνεται ακούσια ή και σε κατά λάθος διαγραφή αρχείων από το χρήστη.

Οι τεχνικοί μας θα αποθηκεύσουν ξανά στο σκληρό σας δίσκο τα αρχεία που κατάφεραν να σώσουν εφόσον πρώτα επισκευάσουν το σκληρό δίσκο σας.

Κόστος και χρόνος ανάκτησης δεδομένων σκληρού δίσκου

Ο χρόνος, όπως και το κόστος για την ανάκτηση δεδομένων βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με την έκταση της βλάβης. Οι τεχνικοί μας θα μπορέσουν να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και των δύο και να σας ενημερώσουν σχετικά, αφού πρώτα έχουν το laptop στα χέρια τους για τον απαραίτητο πρώτο έλεγχο.