Συστατικές επιστολές

Παρακάτω ακολουθούν διάφορες συστατικές επιστολές που αφορούν την Κατερίνα Αγγέλη κατά τη διάρκεια συνεργασίας της με μεγάλες εταιρείες όπως η Altec καθώς και άλλα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συστατικές επιστολές

Αποδεικτικό προϋπηρεσίας απο την InfoQuest

Συστατικές επιστολές

ΙΕΚ Αίγινας - Αποδεικτικό προϋπηρεσίας εκπαιδευτή

Συστατικές επιστολές