Σεμινάρια

Παρακάτω ακολουθούν οι βεβαιώσεις - πιστοποιήσεις που απέκτησε η Κατερίνα Αγγέλη παρακολουθώντας πληθώρα σεμιναρίων απο καταξιωμένες εταιρείες τεχνολογίας όπως η IBM, InfoQuest, Altec, κλπ.

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης απο την IBM

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης απο την IBM