Στο laptop-sos.gr σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και άψογη τεχνική υποστήριξη. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι πάντα κατάλληλα για την συσκευή σας και έχουν υψηλή απόδοση. Οι επισκευές που ολοκληρώνουμε συνοδεύονται και από εγγύηση. Από την εγγύηση εξαιρούνται μόνο περιπτώσεις όπου η βλάβη έχει προκληθεί από εξωγενείς παράγοντες, όπως υγρασία, χτύπημα, πτώση κ.ά. Ενώ εάν το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό το αντικαθιστούμε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Εγγυημένη επισκευή Laptop

Το laptop-sos σας δίνει την δυνατότητα να αγοράσετε ανταλλακτικό οθόνης για το laptop σας ή μπορούμε να σας κάνουμε την εγκατάσταση εμείς. Και στις δύο περιπτώσεις απολαμβάνετε εγγύηση.

  • Αγορά νέας οθόνης laptop – 1 χρόνο εγγύηση
  • Αγορά και εγκατάσταση νέας οθόνης – 2 χρόνια εγγύηση
  • Εγκατάσταση νέου σκληρού δίσκου, πληκτρολογίου, inverter οθόνης, συστήματος ψύξης – 1 χρόνο εγγύηση
  • Υπόλοιπες επισκευές laptop - 3 μήνες εγγύηση

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτονται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά μόνο τα ανταλλακτικά που έχει εγκαταστήσει το laptop-sos.gr. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται βλάβες που έχουν προκληθεί από παράγοντες όπως χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.

Εγγυημένη επισκευή MacBook

Το laptop-sos σας δίνει την δυνατότητα να αγοράσετε ανταλλακτικό οθόνης για το MacBook σας ή μπορούμε να σας κάνουμε την εγκατάσταση εμείς. Και στις δύο περιπτώσεις απολαμβάνετε εγγύηση.

  • Αγορά νέας οθόνης MacBook – 1 χρόνο εγγύηση
  • Αγορά και εγκατάσταση νέας οθόνης – 2 χρόνια εγγύηση
  • Εγκατάσταση νέου αλλαγή σκληρού δίσκου, πληκτρολογίου ή SuperDrive MacBook – 1 χρόνο εγγύηση
  • Υπόλοιπες επισκευές laptop - 3 μήνες εγγύηση

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες μας και η εγκατάσταση λογισμικού δεν καλύπτονται από εγγύηση. Η εγγύηση που σας προσφέρουμε αφορά μόνο τα ανταλλακτικά που έχει εγκαταστήσει το laptop-sos.gr. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται βλάβες που έχουν προκληθεί από παράγοντες όπως χτύπημα, νερό ή φυσική φθορά.